Agrarische bouw, bedrijfsontwikkeling en bedrijfsverbreding

Als agrarisch ondernemer weet u goed wat u wilt. Wellicht bent u ook goed op de hoogte met wat kan en wat mag in uw omgeving. Ook met het oog op milieu- en uitbreidingsmogelijkheden. Rikkerink-bouwdesign heeft haar wortels in de agrarische sector. Ze is goed thuis in wet- en regelgeving rond milieu- (MER), bestemmingsplannen, reconstructie wetgeving, aanpassing bouwblok en aanvragen bouwvergunning.

Kies Rikkerink-bouwdesign voor:

    Melkveestal, jonkveestal, emissie arme ligboxenstal
    Varkensschuren, pluimveeschuren, geitenstal 
    Kapschuren, opslaghal, werkplaats 
    Kaasmakerij met winkel; anders ondernemen op het platteland

Specifieke advisering en begeleiding bij:

    Vrijkomende Agrarische Bedrijfsbebouwing (VAB)
    Begeleiding Rood-voor-rood-regeling (slopen en vervangen)
    Nieuwe bestemming boerenbedrijf (bijvoorbeeld naar productfabricage)
    Verbouw en bijbouw recreatieve bestemming (toeristisch)

Rood voor rood, reconstructie en aanvraag vergunningen

Voor een boerenbedrijf is uitstraling van belang. Maar waar het echt op aan komt is functionaliteit en maximaal rendement uit elke vierkante meter. Rikkerink-bouwdesign beseft zich dat terdege en begeleidt u graag van ontwerp en bouwtekening tot vergunningaanvraag en bouwproces. 
Mandenmaker 22
7577 TP Oldenzaal

T 0541 - 200 202
F 0541 - 200 203

E info@rikkerink-bouwdesign.nl
I www.rikkerink-bouwdesign.nl
meer foto's.......