Bestemmingsplan

Tijdens het ontwerpen van uw bouw- of verbouwplan, houdt Rikkerink-bouwdesign rekening met allerlei aspecten. Uitgangspunt vormen uiteraard uw persoonlijke vragen en wensen plus uw financiŽle mogelijkheden. Ook neemt Rikkerink het geldende bestemmingsplan en andere omgevingsfactoren mee in deze verkenningsfase.

Bestemmingsplanwijziging
Afhankelijk van uw wensen, kan het nodig zijn om wijziging van het bestemmingsplan aan te vragen. Maar vaak ook zijn er mogelijkheden tot vrijstelling of ontheffing. Rikkerink-bouwdesign adviseert u graag over het indienen van een (principe)verzoek om onnodige leges, en dus kosten, te voorkomen. Een aanvraag tot wijziging van het bestemmingsplan kan nodig zijn:

    ∑
Als de aanvraag wel past binnen het provinciale maar niet binnen gemeentelijk beleid
    ∑ Als vergroting of verplaatsing van het (agrarisch) bouwblok nodig is
    ∑ Om te voldoen aan voorschriften van de Milieueffectrapportage (MER). Hieronder horen de wetten rond
     geluidhinder en flora- en fauna

Ruimtelijke ordening
Meer informatie over geldende wet- en regelgeving vindt u ook op RO-web, het kennisportaal voor de ruimtelijke ordening.

Mandenmaker 22
7577 TP Oldenzaal

T 0541 - 200 202
F 0541 - 200 203

E info@rikkerink-bouwdesign.nl
I www.rikkerink-bouwdesign.nl