Bouwkundig tekenwerk

Voor zowel nieuwbouw als verbouw wilt u een ontwerp dat past bij uw wensen. Ook wilt u bouwkundig tekenwerk, dat constructief gezien, goed en slim doordacht is. Rikkerink-bouwdesign zorgt dat de bouwkundige tekening voor een ambtenaar bij de gemeente, de juiste informatie bevat. Op basis daarvan kan hij sneller een besluit nemen. Iets wat de wachttijd binnen een vergunningstraject, aanzienlijk kan verkorten.


Werkwijze Bouwkundig Tekenwerk Rikkerink-bouwdesign

    ·
Bespreken van we uw wensen en mogelijkheden
    · Het maken van een schetsplan met plattegronden en een kostenraming
    · Bespreken schetsplan om te komen tot een definitief ontwerp
    · In het definitief ontwerp is al rekening gehouden met Welstand en Bestemmingsplan
    · Berekening bouwbesluit en EPG-berekening
    · Aanvraag indienen voor omgevingvergunning (volgens WABO)
    · Maken van bestek- en werktekeningen voorzien van beschrijving voor de aannemer en installateurWat is de WABO?
De Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht geldt sinds 1 oktober 2010. Wilt u een huis of bedrijf bouwen of verbouwen, dan heeft u daarvoor sindsdien, nog maar één vergunning nodig. Dit heeft de administratieve lasten flink verminderd. Door het in één keer goed indienden van een bouwaanvraag, verkort u de vergunningenprocedure. Rikkerink-bouwdesign levert, zoals de WABO dit voorschrijft, de tekeningen digitaal aan bij de gemeente. 

Bouwkundige tekening voor de aannemer en installateur

De bouwers ontvangen van Rikkerink-bouwdesign naast een digitaal ook een ‘papieren’ tekeningen. Voor hen vormen de bouw- en werktekeningen een heldere basis waarmee zij in de praktijk aan de slag gaan.
Mandenmaker 22
7577 TP Oldenzaal

T 0541 - 200 202
F 0541 - 200 203

E info@rikkerink-bouwdesign.nl
I www.rikkerink-bouwdesign.nl